CALCULUS 12 Uputstvo

Bilo da ste početnik ili napredni korisnik Calculus 12 softvera, na stranicama Veb uputstva pronaći ćete opise svih prozora i funkcija programskog paketa. Posebnu pažnju posvetili smo opisu korisničkog interfejsa i programskih alata.

KORISNIČKI Help Desk

Obezbedili smo Vam jednostavan pristup tehničkoj podršci kako bismo osigurali da Vaš posao ne trpi zbog zastoja u korišćenju Calculus 12 softvera. Prilikom rešavanja problema u radu pomoćiće Vam tim naših kvalifikovanih ERP konsultanata.

KOMPANIJSKI Help Desk

Obezbedili smo Vam kao ugovorenom korisniku Calculus softvera podršku kako bi ste lakše upravljali svim aspektima Calculus 12 softvera, uključujući prijave problema i dobijanje povratnih informacija u vezi primene, održavanja, korišćnja i arhiviranja.

Poslovni softver za planetu

ERP Calculus 12 predstavlja sublimaciju celokupnog višedecenijskog iskustva Calculus d.o.o. programerskog tima na razvoju programskih rešenja za planiranje resursa preduzeća, praćenje poslovnih funkcija i evidenciju računovodstvenih promena. To je poslovni softver koji će Vam pomoći da postignete ono najvažnije - da pokrenete, razvijete i održite sopstveni posao.

Naš ERP (engl. Enterprise Resource Planning – planiranje resursa u preduzećima) prati detaljno Veb uputstvo za rad sa svim programskim modulima i funkcijama. Ukoliko želite poslovno softversko rešenje koje integriše sve alate za Vaše specifične poslovne zahteve, tada je Calculus 12 definitivno poslovni programski paket za Vas.


Uputstvo za rad sa Calculus 12 programskim paketom dostupno je u eBook i Internet izdanju, odnosno uputstvo možete koristiti na dve lokacije: na vebu ili na lokalnom disku vašeg računara.